Styrelsen 2024/2025

Namn: Jenny Walter
Roll: Ordförande
Medlem sedan:  2017

Namn: Maria Lian
Roll: Medlemsansvarig/Webb
Medlem sedan: 2015

Namn: Michaela Gillberg
Roll: Ekonomi
Medlem sedan: 2015

Namn: Elin Adolfsson
Roll: Aktivitetsansvarig/Sociala medier
Medlem sedan: 2021

Namn: David Thorp
Roll: Head Coach/Sociala medier
Medlem sedan: 2012

Namn: Susanne Nilsson
Roll: Suppleant
Medlem sedan: 2013

Kallelse årsmöte 2024

Hej vänner!

Välkommen till årsmöte i Gothenburg Box Affilifate AB och Gothenburg Functional Fitness Ideell Förening den torsdag 21 mars klockan 17:30. Mötet hålls i Gothenburg Functional Fitness lokaler på Flöjelbergsgatan 7B. Det är viktigt att du kommer och gör din röst hörd, vilket är både en rättighet och skyldighet i en ideell förening. För att ha rösträtt måste du ha betalt in medlemsavgiften till föreningen för 2024 se information nedan och föreningen stadga.

Medlemsavgift

Nytt kalenderår innebär ny medlemsavgift till föreningen Gothenburg FF , 200:- som betalas in snarast. För att underlätta den administrativa delen så är vi väldigt tacksam om betalning kan ske till vårt bankgiro, men det går självklart även bra med swish. Vänligen märk betalningen med ert namn och att det gäller medlemsavgift för 2024.

Betalningsalternativ: Bankgiro 736-6586 Swish 1236931653

Sök till styrelsen Årsmöte innebär att ny styrelse skall väljas. Flera stolar kommer att stå tomma och behöver nytt kött och blod. Ta dig en funderare och anmäl intresse eller kom med förslag till 2024 års valberedning. Ny och stark energi behövs! Valberedning är Linnéa Rudhage
Motioner skickas till ordf@gothenburgfunctionalfitness.se senast 15 mars.

Vänligen Styrelsen