Regler & Villkor

Bokningssystemet

 1. Allmänt om bokningssystemet.
  Det finns fem olika behörigheter i bokningssystemet; administratör, instruktör, betalande medlem och icke betalande/låst medlem.
  Alla aktiva medlemmar som tränar hos Gothenburg Functional Fitness ska vara registrerade i bokningssystemet, oavsett om medlemmen går på pass eller tränar själv.
  Bokningssystemet är självinstruerade till största delen. Det kommer därför inte finnas nedskrivna instruktioner t.ex. om hur man bokar/avbokar sig på pass eller anger ny adress. I denna text finns det information om hur systemet fungerar i stort.
  Denna instruktion uppdateras om föreningens önskemål om regler ändras.
 2. Mina medlemsuppgifter.
  Som medlem ansvarar du för att uppdatera dina personuppgifter under ”Inställningar”.
  Tidpunkten för när ditt medlemskap löper ut är kopplad till din senaste betalning. Har ingen betalning inkommit när det är angivet att din betalade träningsperiod löper ut, blir din möjlighet att boka pass spärrad. Bokningsspärren tas bort av administratör när din betalning har inkommit till föreningens bankgiro.
 3. Mina bokningar.
  Pass släpps rullande i bokningssystemet. Hur många pass som är bokningsbara/synliga samtidigt beror på schema och efterfrågan.
  Vid reservplatsbokning blir medlemmen tillsänd ett mail när platsen har blivit tillgänglig. Mailet skickas till den adress medlemmen har registrerad under ”Inställningar”. Medlemmen blir vid reservplats per automatik bokad på passet, och följer samma avbokningsregler som vid ordinarie bokning (se ”Mina avbokningar”). Skulle tidpunkten för reservplatsens övergång till ordinarie plats sammanfalla med avbokningsregeln (se nedan) tas detta hänsyn till. Medlemmen bör i detta fall kontakta en administratör per omgående.
 4. Mina avbokningar
  Avbokning ska ske senast 180 min innan passets start. Om du samlar på dig tre sena avbokningar/no shows inom loppet av två månader blir ditt konto låst och du kommer inte kunna boka dig på pass. För att låsa upp kontot måste du betala 100 kr till föreningens bankgiro eller swish.

Information vid ett aktivt medlemskap i Gothenburg Functional Fitness: Klicka här